Homeopatia

Čo je homeopatia?

 

Je to liečebná metóda vychádzajúca z individuality každého z nás, nemoc lieči ako súčasť celej osobnosti.

 

Vychádza z poznatku, že látky vyvolávajúce určitý súbor psychických a fyzických príznakov sú v stave riedenom a potencovanom schopné tieto príznaky vyliečiť.

 

Homeopatia stimuluje energiu, aby liečila organizmus ako celok,  jednotlivé symptómy nepotláča.

 

Pomocou minimálnej dávky lieku je schopná podporiť jedinca pri riešení energetického deficitu, psychických problémoch a dokáže liečiť širokú škálu fyzických potiaží.